Trăng soi duyên lành played in guitar maybe one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Trăng soi duyên lành by Trịnh Hưng” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Trăng soi duyên lành guitar chords, you have visit to the best page.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Trăng soi duyên lành” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Trăng soi duyên lành by Trịnh Hưng Guitar Chords

1. Trên sông [Am] sâu đôi mái chèo nhẹ khoan
Đây quê [C] tôi đẹp như ánh trăng [Am] ngàn
Trăng lên [Dm] khơi, tôi hát lời hò [F] khoan
Trăng [G] sáng cả miền [C] Nam trăng sáng [F] cả đèo [E7] ngang.

Đêm hôm [Am] nay say tiếng hò nhẹ đưa
Ta thương [C] nhau mà thương mấy cho [Am] vừa
Quê hương [Dm] ta đây sáng tạnh chiều [F] mưa
Nơi gió [G] lành nhẹ [C] đưa trăng náu [E7] sau liếp [Am] dừa.

ĐK:
Hò [C] khoan dô [Em] khoan hò [Am] khoan
Một sương mà hai [C] nắng chúng [Dm] ta vui hát [G] rằng [E7]
Hò [Am] khoan dô [Dm] khoan hò [Am] khoan
Cùng [Em] nhau thề chung [F] sống muối [G] dưa nhưng ấm [C] lòng. [E7]

Em [Bm] là cô gái đồng [E] nai
Duyên [A] về cho thắm lòng [Dm] ai
Mai [Em] mùa tươi tốt thành [G] hai
Về thăm người em [Em] gái
Ngắm trăng soi dòng sông [Am] dài.

2. Đêm hôm [Am] nay trăng rót vào lều tranh
Nghe êm [C] êm vài cơn gió hương [Am] lành
Trăng ơi [Dm] trăng yêu kiếp đời cần [F] lao
Yêu kiếp [G] nghèo gian [C] lao yêu mối [F] duyên nghèo [E7] khó.

Đêm hôm [Am] nay nghe gió vào lều tranh
Nghe êm [C] như lời em gái tâm [Am] tình
Ta yêu [Dm] trăng yêu cánh đồng xanh [F] xanh
Yêu lúa [G] mùa đẹp [C] xinh xây đắp [E7] mộng duyên [Am] lành.
—————–

If you want to study Trịnh Hưng Trăng soi duyên lành guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!