Trăng sáng trong làng played in guitar can be one of the perfect song you loved. Not only hearing the music but you can play “Trăng sáng trong làng by Mạnh Phát” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Trăng sáng trong làng guitar chords, you already come to the best website.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Trăng sáng trong làng” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Trăng sáng trong làng by Mạnh Phát Guitar Chords

1. Đêm [G] nay, trăng sáng soi làng tôi
Một vài cô thôn [C] nữ, xay lúa lo ngày [G] mai
Cười [D] vui theo [D7] ánh trăng huyền [G] lan
Đưa câu hò tình [Em] tứ, lúa [Am] thoáng bao mùi [D] hương [D7]
Bên [G] hàng dậu thưa, một đoàn trai tráng
Cùng [D] nhau ca [D7] vang câu tình [G] quê.

ĐK:
[G] Trăng [Bm] lên [C] cao [D] dần
[G] trên hàng tre thắm, [D] soi sáng làng [G] tôi
[B7] Gió [Em] đưa [D] êm [C] đềm
[Am] Mơn hồ sen [D] trắng, [D7] rung mấy hàng [G] cau.

2. Đêm [G] nay trăng sáng soi triền miên
Một chiều vương lưu [C] luyến, hương thoáng bay ngàn [G] phương
Làn [D] trăng soi [D7] sáng trên dòng [G] sông
Trên ven đồi mờ [Em] thắm, chiếu [Am] khắp lên trần [D] gian [D7]
Bên [G] bờ ruộng quê, đượm nồng hương lúa
Chiều [D] nay trăng [D7] lên trên đồng [G] xanh.
—————–

If you wanna be master of Mạnh Phát Trăng sáng trong làng guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!