Trắng played in guitar maybe one of the good music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Trắng by Trần Quảng Nam” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Trắng guitar chords, you already visit to the best website.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Trắng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Trắng by Trần Quảng Nam Guitar Chords

1. [Dm] Trắng như màu [Bb] áo em thường [C] khoe ngày [A7] nào
Và [Gm] trắng như thuở [C] ấy khi mình biết [F] yêu
Màu [D7] nắng hay màu áo ai nhớ [Gm] được
Tình yêu vẽ [Dm] nên cho mình những giấc [A7] mộng cuộc sống êm [Dm] đềm.

2. [Dm] Trắng như màu [Bb] mắt ta nhìn [C] nhau ngại [A7] ngùng
Một [Gm] sớm em đã [C] đến hay đã cách [F] xa
Và [D7] trắng khi lời nói bao dối [Gm] gian
Rồi nghe tiếng [Dm] ai rất vội bước ra [A7] khỏi cuộc sống đôi [Dm] lứa.

ĐK1:
Màu [Dm] trắng như mảnh giấy khi ta viết [Gm] lên
Bao lời [C] hứa hay bao dối [F] gian [A7]
Màu [Dm] trắng khung cửa cũ em đã bước [Gm] ra chưa kịp [C] khép
[Bb] Và em đã xóa đi bao nhiêu [Bm] lời hứa [G] thề [A7] mới hôm [Dm] nào.

3. [Dm] Trắng như cuộc [Bb] sống anh và [C] tôi giờ [A7] này
Cùng [Gm] vẽ nên tình [C] mới với người khác [F] thôi
Người [D7] ấy bây giờ tôi đang yêu rất [Gm] nhiều
Trả em ái [Dm] ân tội tình trắng như cuộc [A7] đời sẽ đem [Dm] theo

ĐK2:
Một [Dm] sớm khung cửa cũ khi em khép [Gm] lại
Tôi còn [C] nhớ hay tôi đã [F] quên [A7]
Chỉ [Dm] thấy khung trời mới khi tôi bước [Gm] vào cũng màu [C] trắng
[Bb] Đầy những ánh sáng ôi sao tuyệt [Bm] vời với [G] hạnh [A7] phúc sau [Dm] cùng.
—————–

If you wanna study Trần Quảng Nam Trắng guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!