Trái tim lầm lỡ (Có một ngày không nhớ em played in guitar may be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Trái tim lầm lỡ (Có một ngày không nhớ em by ” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Trái tim lầm lỡ (Có một ngày không nhớ em guitar chords, you just come to the right page.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Trái tim lầm lỡ (Có một ngày không nhớ em” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Trái tim lầm lỡ (Có một ngày không nhớ em by Guitar Chords

[Am] Chiều về lạnh cơn gió hạnh [Dm] phúc rét mướt như mùa [Am] đông
Thềm [Dm] hoa đâu con bướm [F] xưa người yêu [B7] ơi đêm đen đã tàn [E7] chưa
[Am] Chiều về lạnh mây tím giọt sầu [Dm] vẫn mãi héo uá trên mi
Lá [Am] rơi cho cơn bão mùa [B7] thu vội [E7] vàng xa [Am] người

Một [Dm] ngày nào thuyền tình lạc [F] bến
Giấc mơ không [Am] tên sao dạt dào ngọn nến
Vườn [Dm] hồng đào kỷ niệm vây [F] kín
Nụ hôn tàn [B7] theo tia nắng vừa [E7] sang

ĐK: Hỡi trái tim lầm [Am] lỡ, hãy sống trong dại [Dm] khờ
Những ái ân rồi [E7] sẽ chìm vào thương [Am] nhớ
Có nỗi đau nào [Am] vẫn hoài niệm nhân [Dm] gian
Nước mắt đêm mồ [C] côi sẽ [F] không còn [E7] mang

Hỡi trái tim lầm [Am] lỡ, hãy xót xa một [Dm] lần
Những giấc mơ nào [E7] cũng một thời say [Am] đắm
Có nỗi đau nào [Am] vẫn mịt mờ đêm [Dm] xưa
Những khúc ca rồi [E7] sẽ tàn giữa chiều [Am] mơ

Những ái ân rồi [E7] sẽ tàn giữa chiều [Am] mơ

——————–

抬头望雨丝夜风翻开信纸
[Am] Toi tau mong jyu si je [Dm] fung faan hoi seon [Am] zi
你的笔迹转处谈论昨日往事
Nei [Dm] dik bat zik zyun [F] cyu taam [B7] leon zok jat wong [E7] si
如何让你知活在分开不写意
[Am] Jyu ho joeng nei zi wut zoi [Dm] fan hoi bat se ji
最寂寞夜深人静倍念挂时
Zeoi [Am] zik mok je sam jan [B7] zing pui [E7] nim gwaa [Am] si

没有你暖暖声音
Mut [Dm] jau nei nyun nyun seng [F] jam
沥沥雨夜不再似首歌
Jik lik jyu [Am] je bat zoi ci sau go
别了你那个春天
Bit [Dm] liu nei naa go ceon [F] tin
谁在痛苦两心难安
Seoi zoi tung [B7] fu loeng sam naan [E7] ngon

Chorus: 我带着情意一丝丝悽怆
Ngo daai zyu cing [Am] ji jat si si cai [Dm] cong
许多说话都 仍然未讲
Heoi do syut waa [E7] dou jing jin mei [Am] gong
纵隔别遥远怀念对方
Zung gaak bit jiu [Am] jyun waai nim deoi [Dm] fong
悲伤盼换上再会祈望
Bei soeng paan wun [C] soeng zoi [F] wui kei [E7] mong

我带着情意一丝丝悽怆
Ngo daai zyu cing [Am] ji jat si si cai [Dm] cong
许多说话都仍然未讲
Heoi do syut waa [E7] dou jing jin mei [Am] gong
盼你未忘记如梦眼光
Paan nei mei mong [Am] gei jyu mung ngaan [Dm] gwong
只需看着我再不迷惘
Zi seoi hon zyu [E7] ngo zoi bat mai [Am] mong

重投梦里乡在孤单的那方
[Am] Cung tau mung leoi hoeng zoi [Dm] gu daan dik naa [Am] fong
见到今天的你仍像昨日漂亮
Gin [Dm] dou gam tin dik [F] nei jing [B7] zoeng zok jat piu [E7] loeng
柔情望对方 望着一生都不想放
[Am] Jau cing mong deoi fong mong zyu [Dm] jat saang dou bat soeng fong
怕日后梦醒时候印象淡忘
Paa [Am] jat hau mung sing si [B7] hau jan [E7] zoeng taam [Am] mong
—————–

If you want to learn Trái tim lầm lỡ (Có một ngày không nhớ em guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!