Trái tim chung tình played in guitar might be one of your liked music. Not only hearing the music but you can play “Trái tim chung tình by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Trái tim chung tình guitar chords, you’ve come to the perfect website.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Trái tim chung tình music.

“Trái tim chung tình” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Trái tim chung tình by Guitar Chords

1. [Em] Này người yêu em [G] hỡi
Anh xin luôn yêu em thôi trong trái tim chung [D] tình
Từ ngày em [Em] đến đã thắp ánh sáng cho anh niềm tin
Có [Bm] nhau chia sớt vui [C] buồn
Nồng nàn hương yêu tình [Bm] đầu
Vui say cùng tình nên [Em] thơ

2. [Em] Mình cùng yêu em [G] nhé
Đôi ta như đôi chim uyên bay đến chốn thiên [D] đường
Ngập tràn hạnh [Em] phúc ước muốn sẽ mãi bên nhau trọn đời
Trái [Bm] tim không dấu tim [C] người
Hoà nhịp câu yêu ngọt [Bm] ngào
Không phai dù đời đổi [Em] thay

ĐK: Tình đẹp như hoa hồng [G] thắm
Em bước bên anh dịu [Em] dàng
Mình không bao giờ [Am] xa
Như gió yêu mây một [Em] đời

3. [Em] Này người yêu em [G] hỡi
Anh xin luôn yêu em thôi trong trái tim chung [D] tình
Từ ngày em [Em] đến đã thắp ánh sáng cho anh niềm tin
Giấc [Bm] mơ hạnh phúc bên [C] người
Nồng nàn hương yêu tình [Bm] đầu
Vui say cùng tình nên [Em] thơ
—————–

If you want to be master of Trái tim chung tình guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!