Trách ai bây giờ in guitar acoustic version can be one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Trách ai bây giờ by Đỗ Hiếu” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Trách ai bây giờ guitar chords, you already come to the perfect site.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Trách ai bây giờ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Trách ai bây giờ by Đỗ Hiếu Guitar Chords

1. [Em] Người đã nói yêu [Bm] mình em thôi
Mà [C] sao hôm nay lời [G] hứa đã vụt bay
[Am] Tay trong tay ai [Em] môi hôn bên ai
Phải [Am] chăng anh đã không còn [B7] yêu.

[Em] Giây phút ấy vẫn [Bm] còn quanh đây
Mặn [C] đắng buốt giá em [G] nuốt trọn vào tim
[Am] Đôi tay em run [Em] đôi mi em cay
Một mình [Am] em phải bước đi về [B7] đâu.

ĐK:
Giờ trách ai bây [Em] giờ kết thúc quá bất [Bm] ngờ
Có khóc cũng vậy [C] thôi níu kéo cũng vậy [G] thôi
Còn lại gì hỡi [Am] anh chỉ còn những ân [Em] tình mong manh
Vội [Am] tan trong đêm sao quá [B7] nhanh.

Giờ trách ai bây [Em] giờ kết thúc quá bất [Bm] ngờ
Ngày ấy em vội [C] tin ngày ấy em yếu [G] lòng
Và rồi cũng cách [Am] xa lụi tàn như cánh [Em] hoa sau mưa
Một mình [Am] em về giữa đêm [B7] thâu
Em gói chặt [Em] niềm đau.

2. [Em] Người đã nói giữ [Bm] chặt tay em
Một [C] khi nhắm mắt ta [G] mới phải lìa xa
[Am] Em rất muốn biết [Em] em rất muốn thấy
Giờ đây [Am] trong tâm trí anh là [B7] ai.

[Em] Thật hay mơ ngày [Bm] mình bên nhau
Hạnh [C] phúc dối trá em [G] giữ được gì đâu
[Am] Em muốn xoá hết [Em] em muốn vứt hết
Lời yêu [Am] thương anh nói chỉ vì [B7] em.

[Am] Dặn lòng mình thôi sẽ [Em] không ngoảnh đầu
[C] Gượng cười lệ nhoà che [G] giấu
[Am] Đoạn đường dài ta đã [Em] đi mệt nhoài
Giờ [Am] trách ai chỉ trách em quá [B7] khờ.
—————–

If you wanna learn Đỗ Hiếu Trách ai bây giờ guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!