Trách 2 played in guitar might be one of the good music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Trách 2 by Trung Tự” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Trách 2 guitar chords, you’ve visit to the right web site.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Trách 2 song.

“Trách 2” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Trách 2 by Trung Tự Guitar Chords

[C]Đóng cửa lại rồi tự mình [Am]soi trước gương
Xem [G]đã làm gì ngoài việc làm em tổn thương
[C]Đóng cửa lại rồi tự mình [Am]soi trước gương
Giờ [G]thì làm được gì để đầu thôi khỏi vấn vương
 
Thôi [C]hết lần này anh sẽ [Am]chẳng nghĩ đến em
Bởi [G]vì kỉ niệm cũ toàn là những đắng cay
Thôi [C]hết lần này anh đành [Am]phải cách xa
Bởi [G]vì kỉ niệm đó là những xấu xa anh gây ra
 
Nặng [C]lòng quá em à sao đêm [Am]nay anh thấy cô đơn
Bồi [G]hồi mãi trong lòng sao đêm nay anh thấy đau hơn
Người [C]từng sát vai kề sao hôm [Am]nay hận thù quá lớn
Giờ [G]này câu xin lỗi đó thì cũng làm gì đâu em ơi
[C]…[Am]…Giờ [G]này câu xin lỗi đó thì cũng làm gì đâu em ơi
 
Nặng [C]lòng quá em à rất nhiều [Am]đêm anh nhớ thương người
Thật [G]lòng rất tiếc nuối bởi lúc ấy anh không thương người
Mặc [C]kệ tấm chân tình người mang [Am]đến anh nghĩ cho mình
Giờ [G]này ngàn câu xin lỗi thì cũng gì đâu em ơi
 
Nặng [C]lòng quá em à sao đêm [Am]nay anh thấy cô đơn
Bồi [G]hồi mãi trong lòng sao đêm nay anh thấy đau hơn
Người [C]từng sát vai kề sao hôm [Am]nay hận thù quá lớn
Giờ [G]này câu xin lỗi đó thì cũng làm gì đâu em ơi
—————–

If you wanna study Trung Tự Trách 2 guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!