Tôi Tin played in guitar might be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Tôi Tin by Nguyễn Hồng Thuận” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Tôi Tin guitar chords, you just come to the perfect place.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Tôi Tin” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tôi Tin by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

Hạnh [G]phúc sẽ đến lúc [C]đủ yêu thương.
Đủ [D]gió mây sẽ bay , có [Am]nắng hoa sẽ thắm
[G]Ánh sáng sẽ dẫn [C]lối ta đi .
Yêu [D]thương sẽ chỉ dành cho [Am]ai sống chân thành…
 
[Am]Vì đường đời trăm [F]lối phía trước
[C]Đôi chân ta có [G]khi phân vân .
Có khi ngỡ [Am]như lạc vào trong [F]cõi u mê.
[C]Chợt giật mình tìm [G]về yêu thương
 
Bỗng vui hơn mỗi [Am]ngày khi quanh nơi [F]đây
Khi tình [C]yêu cùng ta ngủ [G]say
Có món nợ ân [Am]tình theo ta đi [F]mãi
Suốt năm [C]tháng là những trả [G]vay
 
Những dối gian sẽ [Am]gặp nhau nơi tăm [F]tối
Sẽ dẫn [C]lối vào những đắng [G]cay
Và tôi vẫn luôn tin những [Am]người thật lòng yêu [F]nhau
Sẽ hạnh [C]phúc tận những ngày [G]sau
Tôi [Am]tin
—————–

If you wanna learn Nguyễn Hồng Thuận Tôi Tin guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!