Tôi ơi đừng tuyệt vọng in ukulele acoustic version may be one of the best music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Tôi ơi đừng tuyệt vọng by Trịnh Công Sơn” using ukulele too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its ukulele chords.

Whether you are looking for Tôi ơi đừng tuyệt vọng ukulele chords, you already come to the best site.

Yes, ukulele is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth ukulele will feel to play the song.

“Tôi ơi đừng tuyệt vọng” ukulele chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Tôi ơi đừng tuyệt vọng by Trịnh Công Sơn ukulele Chords

1. Đừng tuyệt [Am] vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa [E7] thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt [E7] vọng
Em là [Dm] tôi và [G] tôi cũng là [C] em
Con diều [Am] bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều [E7] rơi cho vực thẳm buồn [Am] theo

ĐK: Tôi là [A] ai mà còn ghi dấu [C#m] lệ
Tôi là [E7] ai mà còn trần gian [A] thế
Tôi là [Bm] ai, là [C#m] ai, là [E7] ai
Mà yêu quá đời [Am] này

2. Đừng tuyệt [Am] vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng [E7] phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt [E7] vọng
Em hồn [Dm] nhiên rồi [G] em sẽ bình [C] minh
Có đường [Am] xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn [E7] ai đang nhè nhẹ sầu [Am] lên
—————–

If you wanna study Trịnh Công Sơn Tôi ơi đừng tuyệt vọng ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web.
Looking for another ukulele chords? Easy .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!