Tôi người lái xe in guitar acoustic version maybe one of the good song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Tôi người lái xe by An Chung” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Tôi người lái xe guitar chords, you have visit to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Tôi người lái xe” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tôi người lái xe by An Chung Guitar Chords

1. Xe tôi băng [C] qua muôn núi, ngàn sông
Khắp nơi nhân [F] dân đêm ngày ngóng [C] trông
Lửa nhiệt [Am] tình cháy trong tim ta
Ngàn vạn đèo lái xe băng [Dm] qua
Ánh sáng niềm tin như ánh sao soi [G7] đường xa

Tôi! Người lái [C] xe những đêm trăng [F] thêm yêu đời lái [C] xe
Đường gập [Am] ghềnh ánh trăng theo bên
Vọng đều đều tiếng xe trong [Dm] đêm
Xen tiếng lòng [G7] tôi yêu lắm tổ quốc [C] ơi

Vượt [F] núi, [G] vượt ngàn khó [Am] nguy
Ta [Em] đưa những chuyến xe [Am] đầy ngày [Dm] ngày hàng đến muôn [G] nơi
Pháo [C] sáng giặc mỹ đâu [F] sờn lòng [Dm] tôi
Lòng người lái [G] xe vẫn trung kiên ánh đuốc đảng [C] tiền phong mãi sáng [F] ngời
Soi sáng lòng [Dm] tôi sáng khắp đất [G] trời vượt đạn [Em] bom quân xâm lăng
Vùn vụt [G7] xe tôi lao nhanh trên đường chiến [C] công

2. Qua bao gian [C] nguy xe vẫn vượt lên
Những đêm không [F] trăng mịt mùng tối [C] đen
Đường lầy [Am] buồn, hố bom quanh bên
Trườn từ từ, mắt cong trong [Dm] đêm
Nhưng có niềm tin tay lái ta vững [G7] vàng thêm

Tôi, người lái [C] xe! Lướt qua bao [F] nơi, yêu đời bấy [C] nhiêu
Chiều vượt [Am] đèo, sớm băng qua non
Dường dù dài bánh xe bon [Dm] bon
Bên tiếng đạn [G7] bom, nghe tiếng lòng sắt [C] son

Vượt [F] núi, [G] vượt ngàn khó [Am] nguy
Ta [Em] đưa những chuyến xa [Am] đầy ngày [Dm] ngày hàng đến muôn [G] nơi
Pháo [C] sáng giặc mỹ đâu [F] sờn lòng [Dm] tôi
Gửi người chiến [G] binh mến yêu ơi anh biết rằng [C] nơi nơi khắp tuyến [F] đường
Tôi ngóng từng [Dm] tin thắng chốn chiến [G] trường vùn vụt [Em] xe lao thêm nhanh
Hiệp đồng [G7] luôn luôn bên anh tôi, người lái [C] xe
—————–

If you wanna be master of An Chung Tôi người lái xe guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!