Tôi bước vào yêu in guitar acoustic version maybe one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Tôi bước vào yêu by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Tôi bước vào yêu guitar chords, you have come to the right website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Tôi bước vào yêu” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Tôi bước vào yêu by Guitar Chords

Tôi bước vào [Am] yêu sợ một ngày đau thương tới
Khi ấy là [C] khi người đã [E7] hết thương tôi [Am] rồi
Hình bóng của [Dm] tôi mờ hẳn trong tim [E] người
Để lại bao [Dm] nhiêu cơn sầu héo trong lòng [E7] tôi.

Tôi vẫn thường [Am] lo một ngày xa xôi ấy
Khi thấy người [C] yêu mình ôm [E7] gối qua tay [Am] người
Tôi sẽ hỏi [Dm] tôi mình nên khóc hay nên [E] cười
Cười để quên [G] đau hay là [F] khóc xa người [Am] yêu.

Khi [C] yêu biết sao mà [F] ngờ
Thương [Dm] đau vẫn vây quanh từng [E] giờ
Để rồi tim [Dm] tôi âm thầm nức [E] nở
Một mình cô [E7] đơn đêm dài xót [Am] thương.

Khi thói đời [Am] hay ở đèo này trông núi khác
Ai biết được [C] đâu mà lấy [E7] thước đo lòng [Am] người
Nhìn thấy người [Dm] ta còn duyên dáng hơn tôi [E] nhiều
Bởi vậy tôi [E7] lo cho người ấy mau đổi [Am] thay.
—————–

If you wanna learn Tôi bước vào yêu guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!