Tóc mây played in guitar maybe one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Tóc mây by Phạm Thế Mỹ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Tóc mây guitar chords, you already come to the best page.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Tóc mây” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Tóc mây by Phạm Thế Mỹ Guitar Chords

1. [C] Theo gió heo may đến đêm gọi tình
Một trời áo [A7] tím trong mắt trên [Dm] môi
[F] Như chiếc nôi êm ru cơn mộng [G] lành
[G7] Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn [C] vui

2. Như cánh hoa đêm đong đưa nụ [C] tình
Gọi mời cơn [A7] gió hôn lá trên [Dm] cao
[F] Như cánh chim đêm bơ vơ một [G] mình
[G7] Trời bao nhiêu gió, tóc bao nhiêu [C] buồn. [C7]

ĐK:
Mùa hè vui, đôi chân chấp [F] cánh
Tóc mây hồng cho mắt long [Em] lanh
Trời mùa [Dm] đông, môi em thắp [G7] nắng
Tóc mây dài, chân vui đường [C7] vắng.

Rồi mùa xuân, cây thay áo [F] mới
Tóc mây vàng cho nắng thêm [Em] tươi
Rồi mùa [Dm] thu, xôn xao lá [G7] úa
Tóc mây buồn phủ kín tim [C] tôi.

3. Ôi tóc mây bay ru lên điệu [C] buồn
Sợi tình theo [A7] gió vỗ cánh bay [Dm] xa
[F] Ôi tóc mây thơm men say lạ [G] thường
[G7] Tình ta xanh lá tóc mây không [C] già
—————–

If you want to learn Phạm Thế Mỹ Tóc mây guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!