Tình yêu trong anh played in guitar can be one of the perfect music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Tình yêu trong anh by Tình Sky” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Tình yêu trong anh guitar chords, you have come to the perfect web site.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Tình yêu trong anh” guitar chords has Fox rhythm and included in “” album.

Tình yêu trong anh by Tình Sky Guitar Chords

Từng dòng [C]thư mà anh viết ra, để [G]gửi riêng em thôi mà
Vài lời [Am] ca giờ Anh hát lên, mong gió [Em]sẽ đưa em đến bên
Chuyện tình [Fm]yêu đã bao lâu
rồi, vậy mà [C] thấp thoáng phải xa nhau rồi
Vì [Fm] thời gian, nào ai biết [G]đâu !
 
Rồi [C] em đi bên một người
Mang đến [G]cho em những nụ cười
Còn bên [Am]anh, chẳng hạnh phúc [Em] đâu !
Vì [Fm]thế nên anh phải đành
Vùi [C]dấu bao yêu thương đã dành
Mà lâu [Fm]nay anh [Dm]vẫn chưa kịp [G]trao.
 
DK
[C] [G]
Anh [C]sẽ quên đi kỷ niệm những ngày đầu [G]tiên
Anh [Am]sẽ quên đi nụ hôn mà ta đã [Em]từng cho nhau
Vì Tình [Fm]yêu giờ đây chẳng [C]như lúc đầu
Tình [Fm]yêu ngày xưa đã [C]phai úa màu
Thì thôi [Fm]em hãy [Dm]cứ đi xa thật [G]xa
[C] [G]
Hãy [C]để cho chuyện tình mình tan vào trong [G] gió
Hãy [Am]để cho một mình anh, đứng ở đó [Em]bơ vơ
Và thời [Fm]gian vừa qua hãy [C]xem như là
Như [Fm]là duyên ta [C]đã qua
Rồi từ [Fm]nay về sau [Dm]nếu gặp [G]nhau
Thì thôi hãy [C]quên.
 
Ver 2.
Từng dòng [C]thư mà anh viết ra, để [G]gửi riêng em thôi mà
Vài lời [Am] ca giờ anh hát lên, mong gió [Em]sẽ đưa em đến bên
Chuyện tình [Fm]yêu đã bao lâu rồi,
vậy mà [C] thấp thoáng phải xa nhau rồi
Vì [Fm] thời gian, nào ai biết [G]đâu !
 
Rồi [C] em đi bên một người
Mang đến [G]cho em những nụ cười
Còn bên [Am]anh, chẳng hạnh phúc [Em] đâu !
Vì [Fm]thế nên anh phải đành
Vùi [C]dấu bao yêu thương đã dành
Mà lâu [Fm]nay anh [Dm]vẫn chưa kịp [G]trao.
DK
[C] [G]
Anh [C]sẽ quên đi kỷ niệm những ngày đầu [G]tiên
Anh [Am]sẽ quên đi nụ hôn mà ta đã [Em]từng cho nhau
Vì Tình [Fm]yêu giờ đây chẳng [C]như lúc đầu
Tình [Fm]yêu ngày xưa đã [C]phai úa màu
Thì thôi [Fm]em hãy [Dm]cứ đi xa thật [G]xa
[C] [G]
Hãy [C]để cho chuyện tình mình tan vào trong [G] gió
Hãy [Am]để cho một mình anh, đứng ở đó [Em]bơ vơ
Và thời [Fm]gian vừa qua hãy [C]xem như là
Như [Fm]là duyên ta [C]đã qua
Rồi từ [Fm]nay về sau [Dm]nếu gặp [G]nhau
Thì thôi hãy [C]quên.
 
Rồi [C] em đi bên một người
Mang đến [G]cho em những nụ cười
Còn bên [Am]anh, chẳng hạnh phúc [Em] đâu !
Vì [Fm]thế nên anh phải đành
Vùi [C]dấu bao yêu thương đã dành
Mà lâu [Fm]nay anh [Dm]vẫn chưa kịp [G]trao.
 
Dk Ver 3 Tăng 1 Tone
Anh [C]sẽ quên đi kỷ niệm những ngày đầu [G]tiên
Anh [Am]sẽ quên đi nụ hôn mà ta đã [Em]từng cho nhau
Vì Tình [Fm]yêu giờ đây chẳng [C]như lúc đầu
Tình [Fm]yêu ngày xưa đã [C]phai úa màu
Thì thôi [Fm]em hãy [Dm]cứ đi xa thật [G]xa
[C] [G]
Hãy [C]để cho chuyện tình mình tan vào trong [G] gió
Hãy [Am]để cho một mình anh, đứng ở đó [Em]bơ vơ
Và thời [Fm]gian vừa qua hãy [C]xem như là
Như [Fm]là duyên ta [C]đã qua
Rồi từ [Fm]nay về sau [Dm]nếu gặp [G]nhau
Thì Anh sẽ [C]quên.
—————–

If you wanna learn Tình Sky Tình yêu trong anh guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!