Tình yêu gõ cửa in guitar acoustic version can be one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Tình yêu gõ cửa by Trần Quý” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Tình yêu gõ cửa guitar chords, you already come to the best web site.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Tình yêu gõ cửa” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Tình yêu gõ cửa by Trần Quý Guitar Chords

1. Tình yêu gõ cửa bên ngoài [Em] chờ tôi
Như giục như [B7] hối lẳng lơ [Em] gọi mời
Sau lần đó tưởng là [C] thôi, ai [E7] ngờ vẫn gõ hồn [Am] tôi
Làm đổi [B7] thay tất cả [Em] tôi rồi [Am][Em]

2. Và tôi chấp nhận đi vào [Em] tình yêu
Trong lòng tôi [B7] thấy nửa vui [Em] nửa buồn
Vui buồn lẫn lộn bạn [C] ơi, khi [E7] thì muốn ngỏ lại [Am] thôi
Sợ mình [B7] không giữ nổi [Em] chân người [Am][Em]

ĐK: Ngây [Em] thơ, tôi [C] quá ngây [Em] thơ
Nói [D] năng lại không được [C] khéo
Những [E7] lời thì thầm [Am] người ơi
Tiếng to tiếng nhỏ tình [D] yêu [G] không biết rồi [Am] đây
[D] Làm sao mà [G] giữ, được [B7] người tôi [Em] yêu? [Am][Em]

3. Làm sao giữ được chân người [Em] mình yêu?
Xin bạn có [Bm] biết chỉ tôi [Em] vài lời
Yêu thì vui thật bạn [C] ơi, nhưng [E7] lòng tôi thật là [Am] lo
Sợ mình [B7] không giữ nổi [Em] chân người! [Am][Em]
—————–

If you want to be master of Trần Quý Tình yêu gõ cửa guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!