Tình yêu chúa chữa lành played in guitar may be one of the best music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Tình yêu chúa chữa lành by Lê Anh Đông” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Tình yêu chúa chữa lành guitar chords, you have come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Tình yêu chúa chữa lành” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình yêu chúa chữa lành by Lê Anh Đông Guitar Chords

Vì yêu [Dm]Chúa Ngài đến [E]đây và chịu [A/C#]treo đớn đau nhục [Dm]hình.
Gánh [Gm7]lấy mọi tội thế [C7]nhân lầm than nhưng [E]ai nào có [Asus4]hay. [A7]
Vì yêu [Dm7]chính tôi Ngài phó [Gm7]thân thập tự [C7]xưa thân Chúa nát [Fmaj7]tan.
Cũng [Bbmaj7]bởi vì tội lỗi [E/G#]tôi và [Asus4]anh. [A7]
 
Ngài mang [Dm]lấy mọi ốm [Am7]đau bệnh tật.
Xấu [Gm7]xa buồn bực của [Fmaj7]con người.
Vì sao [Bb]Chúa Ngài phải [Am7]mang thập hình thế [Dm]kia.?
Vì tôi với [A]anh JESUS cam [Bb]chịu [C]đau [Dsus4]đớn. [D7]
 
Nào anh [Gm7]hãy quay [C7]về với [Fmaj7]Cha tình yêu nhân [Bbmaj7]từ.
Xin [Gm7]hãy mở lòng đón [A7]nhận tình yêu [Dm]Chúa. [D7]
Cầu xin [Gm7]Chúa ngự [C7]vào chính [Fmaj7]tâm hồn anh giờ [Bbmaj7]này.
Quyền năng [Gm]Chúa biến đổi đời [C7]sống của [Fmaj7]anh. [D11] [D9]
[Gm7]Nước mắt sẽ không [C7]còn, vết t [Fmaj7]hương Chúa chữa [Bbmaj7]lành.
Lòng bình [Gm]an khi anh nhận [Am7]được [Dm]JESUS
—————–

If you wanna learn Lê Anh Đông Tình yêu chúa chữa lành guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!