Tình Yêu Cho Sỏi Đá in guitar acoustic version can be one of the good music you liked. Not only hearing the music but you can play “Tình Yêu Cho Sỏi Đá by Lâm Anh” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Tình Yêu Cho Sỏi Đá guitar chords, you have visit to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Tình Yêu Cho Sỏi Đá music.

“Tình Yêu Cho Sỏi Đá” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình Yêu Cho Sỏi Đá by Lâm Anh Guitar Chords

Ngày [Em]nào vô tình tìm [G]đến
Ngày [D]nào tình lỡ gọi [Em]tên
Em ngậm [D]ngùi ngồi ôm mặt [G]khóc
Giấu tơ [B7]lòng, nuốt lệ vào [Em]trong.
 
Biết tình [Em]mình, còn lắm long [Am]đong
Mối duyên [D]đầu hóa tim em thành [G]đá
Nên môi [B7]cười còn đọng xót [Em]xa.
 
Sỏi đá [G]hỡi bao [Em]giờ thôi băng [Am]giá
Cho nụ [B7]hồng từ ngõ cúc sinh [Em]ra
Để tình [G]yêu anh không cần chôn [C]kín
Cho tay [B7]này, ấp ủ tay [Em]xinh.
 
ĐK:
[Em]Anh chỉ là hạt [G]cát trên hoang mạc bao [Am]la
[D]Em là đôi mắt [C]ướt vô [B7]tình và kiêu [Em]sa
Tình trao em đâu [G]chỉ đâu như là hương [Am]hoa
[D]Thoáng qua đời một [C]sớm để [B7]rồi hoài trôi [Em]xa.
 
Ta [Em]xin yêu người muôn [G]kiếp
Xin [D]dành trọn con [Em]tim
Xin được [D]làm lửa nhen đời [G]em
Cho em [B7]vừa hồng đôi [Em]môi.
 
Dẫu lạnh [Em]lùng một góc tim [Am]anh
Vẫn xin [D]được trao tim người hơi [G]ấm
Ta ru [B7]tình vào trăm [Em]năm
Ta ru [D]tình vào trăm [Em]năm
 
Tôi vẫn [C]đi đi tìm tuyệt [G]vọng
tìm tình [Am]yêu nơi cỏ úa rêu [Em]phong
Thôi vẫn [C]đi âm thầm không hy [B7]vọng
Dệt tình yêu cho sỏi đá ngàn [Em]năm.
—————–

If you want to study Lâm Anh Tình Yêu Cho Sỏi Đá guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!