Tình xưa nghĩa cũ 3 in guitar acoustic version may be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Tình xưa nghĩa cũ 3 by ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Tình xưa nghĩa cũ 3 guitar chords, you already visit to the right place.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Tình xưa nghĩa cũ 3 music.

“Tình xưa nghĩa cũ 3” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình xưa nghĩa cũ 3 by Guitar Chords

1. Dòng đời [Dm] trôi dần trôi nắng [Am] mưa đã thay mấy mùa
Nhìn bàn [Gm] tay già nua ước [Dm] mơ khi nào cho vừa
Cuộc đời [F] như cơn gió thoáng [Dm] đi qua trong đời
[C] Ta với [A7] em mỗi người một [Dm] nơi.

2. Gặp lại [Dm] nhau giờ đây tóc [Am] đã phai theo tháng ngày
Ngoài trời [Gm] mưa buồn than khóc [Dm] cho mối duyên bẽ bàng
Cuộc đời [F] như con nước vấn [Dm] vương bao ưu phiền
[C] Thôi cứ [A7] trôi theo dòng triền [Dm] miên.

ĐK: Giàu [Bb] sang biết [A7] khi nào được gần [Dm] nhau
Nghèo ta [Bb] mãi ngóng [C] trông một đời dãi [F] dầu
Hàng cây [Gm] nay thay lá nắng [Dm] thu nay thay bóng
[C] Con nước xưa cũng thay đổi [A7] dòng.

3. Rồi thời [Dm] gian dần qua trái [Am] tim ta nay đã già
Gọi tên [Gm] nhau lòng đau ái [Dm] ân xưa giờ phai nhòa
Đành nhìn [F] nhau quay bước nhớ [Dm] thương trong ngậm ngùi
[C] Ta với [A7] em hai dòng ngược [Dm] xuôi.
—————–

If you want to study Tình xưa nghĩa cũ 3 guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!