Tình Vô Hình in guitar acoustic version might be one of the best music you loved. Not only hearing the song but you can play “Tình Vô Hình by Biso Phạm” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Tình Vô Hình guitar chords, you already come to the perfect page.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Tình Vô Hình” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình Vô Hình by Biso Phạm Guitar Chords

Lời 1:
Xuân tương [Em]tư í [Em7/D]a hắt mưa ngoài [C]hè.
[Am7]Hạ buộc ngày [D7]thu đêm thả [G]nhớ.
Thu thương [Em]ai í [Em7/D]a chốn đông kẻ [C]lạ?
[Am]Đônggồi buồn [Bm]chườm nắng chờ [Em]Xuân.
 
Xuân thương [Em]Thu í [Em7/D]a đã bao năm [C]dài.
[Am7]Bỏ mặc tình [D7]yêu Đông tàn [G]úa.
Đông thương [Em]Xuân í [Em7/D]a đã bao năm [G]dài.
[C]Sao Hạ [Bm]buồn tìm nắng chờ [Em]Đông?
 
ĐK:
Ôi [Em]Xuân buồn rơi lá [Bm]khô.
Cho sầu vương nắng [C]Hạ, trời [D7]trưa bật [G]khóc .
[Em]Thu , sao chẳng lay gió [Bm]khuya?
Đông về quên tiếng [C]thở của [D]đêm sương [Em]mờ.
 
Lời 2:
Em thương [Em]ai nhớ [Em7/D]ai đã bao năm [C]rồi?
[Am7]Chờ một tình [D7]yêu không hồi [G]đáp.
Tôi thương [Em]em nhớ [Em7/D]em đã bao năm [C]rồi!
[Am7]Ôi tình [Bm]buồn gục chết trong chờ [Em]mong.
 
Trong nhân [Em]gian , mấy [Em7/D]ai í a đi [C]tìm…
[Am7]Tìm một [D7]tình yêu không nhớ [G]thương?
Trong nhân [Em]gian , mấy [Em7/D]ai í a mong [C]chờ…
[Am7]Đợi chờ một tình [D]yêu vô hình [Em]?
[Am7]Đợi chờ một tình [D]yêu vô hình [Em]?
 
ĐK
[Em]Ôi sao tình như muốn [Bm]trêu?
Cho người thương nhớ [C]người rồi [D7]cho tình lỡ [G]…
[Em]Ôi bao giờ thôi hết [Bm]đau?
Bao giờ thôi hết [C]buồn vì [D]thương một [Em]người?
—————–

If you wanna be master of Biso Phạm Tình Vô Hình guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!