Tình tuổi ô mai in guitar acoustic version can be one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Tình tuổi ô mai by Hàn Châu” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Tình tuổi ô mai guitar chords, you have visit to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tình tuổi ô mai music.

“Tình tuổi ô mai” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình tuổi ô mai by Hàn Châu Guitar Chords

1. Khi đã yêu rồi em nào có nghĩ [Am] gì [F]
Tình đời vạn nẻo em đâu biết [C] chi [Am]
Tình yêu tình yêu từ phép nhiệm [Dm] mầu
Nên xui em nhắm mắt qua [F] cầu
Ai đâu [Am] ngờ cầu gẫy làm [E7] đôi.

2. Nay đã biết rằng yêu anh đã lỡ [Am] làng [F]
Tình tuổi ô mai nay cũng đã nát [C] tan [Am]
Tình yêu tình yêu là lắm phũ [Dm] phàng
Khi thương nhau đã quá vội [F] vàng
Đến khi [E7] gần thì lại lìa [Am] xa.

ĐK:
Hôm [Am] nay tình yêu em đã hiểu [Dm] rằng
Là viên thuốc đắng bọc [F] đường
Mà một lần lầm lỡ đau [C] thương [A7]
Tuổi ô [Dm] mai bây giờ đã khổ vì [G] ai
Đêm về than vắng thở [F] dài
Lệ thương thân khóc đời con [E7] gái.

3. Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ [Am] niệm [F]
Hiện tại còn đâu bao giây phút ấm [C] êm [Am]
Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim [Dm] cương
Nên em đâu biết là [F] buồn
Đến khi [E7] gần là giọt lệ [Am] tuôn.
—————–

If you want to learn Hàn Châu Tình tuổi ô mai guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!