Tình thu còn chăng played in guitar can be one of the good music you liked. Not only hearing the music but you can play “Tình thu còn chăng by Lữ Phương” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Tình thu còn chăng guitar chords, you already visit to the perfect page.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Tình thu còn chăng song.

“Tình thu còn chăng” guitar chords has Boston rhythm and included in “” album.

Tình thu còn chăng by Lữ Phương Guitar Chords

1. Chiều [Dm] thu không lá vàng [F] bay
Anh loay [Gm] hoay trên phìm đàn [Dm] chùng
Chiều thu thiếu lá vàng [F] rơi
Anh buông [C] lơi phím tơ còn [Dm] xuân

Mùa thu [Dm] trước áo tím về [F] đây
Mùa thu [Gm] sau áo hoa từ [F] giã
Chim đã [C] bay nên ngày thu [Am] vắng
Lòng hỏi [A] lòng tình thu còn [Dm] chăng

ĐK: Bèo [Dm] trôi theo dòng [F] sông
Trời [Gm] cao nước mênh [Dm] mông
Nhớ thương [F] lay buồn tháng [C] năm
Trót yêu [Bb] người cho tình [A] lỡ

2. Ngày [Dm] xưa khi mắt còn [F] xanh
Mây bay [Gm] nhanh đón gió thu [Dm] về
Ngày sau nắng thu buồn [F] tênh
Mây lênh [C] đênh giữa khung trời [Dm] mê

Màu hoa [Dm] tím nay đã nhạt [F] phai
Chiều mênh [Gm] mông lối xưa tìm [F] dấu
Đong mến [C] thương trong mùa thu [Am] ấy
Lòng nhủ [A] lòng tình thu còn [Dm] chăng
—————–

If you want to study Lữ Phương Tình thu còn chăng guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!