Tình thiên thu in guitar acoustic version may be one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Tình thiên thu by Mai Đằng” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Tình thiên thu guitar chords, you just visit to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Tình thiên thu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình thiên thu by Mai Đằng Guitar Chords

1. Tình yêu [Dm] ơi ta [Gm] đi tìm em mãi [Dm] miết
Từ thơ ngây đau thương đã vương vào [Gm] lòng
Ngày đi [F] qua ta nghe quạnh hiu nuối [Dm] tiếc
Để ăn [A] năn theo em vào mộ [Dm] mai sau [A]

2. Khổ đau [Dm] ơi xin đừng gặm nhấm tim [Gm] ta
Tình yêu ơi xin đừng đùa cợt với [Dm] người
Tình có [F] đến chỉ mong cuộc tình duy nhất
Xin ước [Gm] nguyện trọn [A] đời mãi mãi bên [Dm] nhau [A]

3. Thao [Dm] thức đêm thâu mắt đẫm lệ tình đau
Nghe [Gm] tiếng tim ru khúc dang dỡ nhịp [Dm] sầu
Hạnh [A] phúc đi hoang ta ôm buồn quá khứ
Một phút sai lầm để lạc bước về [Dm] sau [A]

4. Cảm ơn [Dm] em chút tình mộng ước trăm năm
Tình nhân [Gm] duyên không phải cuộc tình có [Dm] thật
Tình mênh [F] mông nên [Dm] thường làm người thất [A] vọng
Tình ta một [Gm] mình là [A] tình mãi mãi thiên [Dm] thu
—————–

If you wanna learn Mai Đằng Tình thiên thu guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!