Tình sử Romeo & Juliet (A time for us) played in guitar can be one of the good song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Tình sử Romeo & Juliet (A time for us) by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Tình sử Romeo & Juliet (A time for us) guitar chords, you’ve come to the best page.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Tình sử Romeo & Juliet (A time for us)” guitar chords has Boston rhythm and included in “” album.

Tình sử Romeo & Juliet (A time for us) by Guitar Chords

Version 1:

1. [Am] Giây phút êm [Em] đềm tình yêu nở [F] hoa
Lắng nghe cùng [Em] ta trái tim muôn [Dm] đời với mối tình say [Am] đắm
Ngây ngất cao [Em] vời nụ hôn thần [F] tiên
Tình [Dm] sáng [Em] ngợi người [Am] hãy mau ta cùng hát khúc ca [Em] tình [Am] yêu

ĐK: Tình [C] hỡi ! Về [G] đây ! ta [Dm] sẽ có [Am] nhau
Nghìn [Bb] thu nào [F] phai, ta [Em] mãi còn [Am] nhau

2. Giây phút êm [Em] đềm lệ giăng bờ [F] mi
Đắng cay còn [Em] không ? Xót xa tâm [Dm] hồn đã qua rồi giông [Am] tố
Ta giữ lâu [Em] dài đừng cho nhạt [F] phai
Một [Dm] mối [Em] tình người [Am] hỡi trăm năm còn nhớ giấc mơ [Em] nào [Am] phai

——————–
Version 2:

1. [Am] Giây phút êm [Em] đềm ngày ta gặp [F] nhau
Mắt yêu thầm [Em] trao những câu ân [Dm] tình biết bao là âu [Am] yếm
Những mối duyên [Em] đầu thường gây khổ [F] đau
Lòng [Dm] khóc [Em] thầm vì [Am] phút chia ly chợt đến như [Em] mưa trời [Am] ngâu

ĐK: Nhìn [C] lá vàng [G] rơi xao [Dm] xuyến hồn [Am] tôi
Từ [Bb] đây người [F] ơi thôi [Em] hết từ [Am] đây

2. Thôi đã hết [Em] rồi, tình yêu đầu [F] tiên
Giống như hạt [Em] mưa mát cho tâm [Dm] hồn phút giây rồi chợt [Am] đến
Theo áng mây [Em] sầu ngàn năm buồn [F] trôi
Người [Dm] hỡi [Em] người, người [Am] hỡi đang say hạnh phúc thấu [Em] cho tình [Am] tôi

——————-
English version

1 [Am] A time for [Em] us someday there’ll [F] be
When chains are [Em] torn by courage [Dm] born of a love that’s [Am] free
A time when [Em] dreams so long de- [F] nied
Can [Dm] flou- [Em] rish as [Am] we unveil the love we now [Em] must [Am] hide

Chorus: A [C] time for [G] us at [Dm] last to [Am] see
A [Bb] life worth- [F] while for [Em] you and [Am] me

2. And with our [Em] love through tears and [F] thorns
We will end- [Em] ure as we pass [Dm] surely through every [Am] storm
A time for [Em] us someday there’ll [F] be
A [Dm] new [Em] world, [Am] world of shining hope for you [Em] and [Am] me
—————–

If you want to study Tình sử Romeo & Juliet (A time for us) guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!