Tình ơi xin chào em từ tốn played in guitar can be one of the perfect music you liked. Not only hearing the music but you can play “Tình ơi xin chào em từ tốn by Trầm Tử Thiêng” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Tình ơi xin chào em từ tốn guitar chords, you have visit to the best web.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Tình ơi xin chào em từ tốn music.

“Tình ơi xin chào em từ tốn” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình ơi xin chào em từ tốn by Trầm Tử Thiêng Guitar Chords

1. Xin [Em] chào, xin [C] chào em! Từ [B7] tốn
Xin [Em] chào, xin [C] chào em! Từ [B7] tốn
Không cách [Em] nào vuốt ve [Am] hơn, không cách [C] nào vuốt ve [B7] hơn
Một lời [Em] chào, một trận [Am] cười nhàu nát ngổn [B7] nghênh
 
2. Trong [Em] lần thu [C] buồn, em bỏ [B7] đi
Anh [Em] về, lăn [C] vùi ra nằm [B7] mê
Tay bỏ [Em] người, để tay [Am] trơ, môi bỏ [C] cười để môi [B7] khô
Còn vài [Em] lời : Chào cuộc [Am] tình vừa tan như [Em] mơ! [Am] [Em]
 
ĐK: [B7] Trời rớm mưa chưa em?
Tình chớm đau chưa [Am] em?
[C] Lòng xót xa chưa em?
Sao nắng chiều xanh xao ngoài [B7] thềm?
 
[B7] Đời từng bỏ ta bao phen!
Mình còn bỏ nhau sao [Am] em?
[C] Mình phụ rẫy nhau chi em?
Ôi tháng ngày tiếc nuối buồn [Em] phiền!
 
3. Đây [Em] rồi, em [C] nằm đau mà [B7] khóc
Đây [Em] rồi, anh [C] nằm mơ mà [B7] tiếc
Tay rã [Em] rời hết ôm [Am] nhau môi rã [C] rời hết hôn [B7] nhau
Đời còn [Em] lại từng giờ [Am] sầu chìm trong đêm [Em] sâu
—————–

If you wanna study Trầm Tử Thiêng Tình ơi xin chào em từ tốn guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!