Tình ơi sao vội quên played in guitar might be one of the good music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Tình ơi sao vội quên by Nguyễn Ngọc Thạch” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Tình ơi sao vội quên guitar chords, you have come to the perfect web site.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Tình ơi sao vội quên song.

“Tình ơi sao vội quên” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình ơi sao vội quên by Nguyễn Ngọc Thạch Guitar Chords

1. [Em] Tình ơi sao vội quên?
[E7] Giấc mơ nghe buồn [Am] tênh
[B7] Tình ơi sao vội đi?
[D] Chết con tim cuồng [Em] si
[Am] Tiếng yêu xưa ngày tháng phai [D] tàn
[G] Vắng em nghe cuộc tình vội [B7] tan
 
2. [Em] Mình quen nhau mà chi!
[E7] Xót xa khi biệt [Am] ly
[B7] Dìu nhau trong vòng tay
[D] Đắng cay khi tình [Em] phai
[Am] Xót thương chi tình cũng vội [D] vàng
[B7] Mất nhau khi cuộc tình dối [Em] gian
 
ĐK: Ngày nào mình [D] cho nhau
Tình xanh xao giấc mơ [Am] đêm nao
Rồi tình là [B7] bơ vơ
Tình ngây thơ thương nhớ [Em] vật vờ
Một chiều nào [D] thương đau
Sầu [E7] thương dâng cao cuốn xô [Am] đời nhau
[C] Dấu yêu nào đã xa thật [B7] rồi
Có nghe sầu khúc cơn mơ [Em] đời
[C] Cớ sao còn mãi mong [B7] chờ?
Người đi xa [Am] khuất bóng [Em] mờ
 
3. [Em] Tình ơi xin ngủ yên
[E7] Với giấc mơ hồn [Am] nhiên
[B7] Tình cho bao lời thơm
[D] Chết con tim mộng [Em] mơ
[Am] Giấc mơ xưa trả hết cho [D] người
[B7] Khóc thương đau cho tình mãi [Em] xa.
—————–

If you want to be master of Nguyễn Ngọc Thạch Tình ơi sao vội quên guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!