Tình ngược lối played in guitar may be one of the best music you liked. Not only hearing the music but you can play “Tình ngược lối by Sơn Hạ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Tình ngược lối guitar chords, you’ve visit to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tình ngược lối song.

“Tình ngược lối” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình ngược lối by Sơn Hạ Guitar Chords

1. Thôi em đừng khóc vì mai lấy [Em] chồng
Nước mắt bây giờ có nghĩa gì [Am] không
Lệ vui khóc cho tình [Em] mới
Hay lệ sầu khóc tình chia [Am] ly
Thôi đừng [D] buồn gạt lệ vu [B7] quy.

2. Nước mắt biệt ly để anh nhận [Em] lấy
Mong em hạnh phúc với chồng qua [Am] sông
Thì thôi xem như đã [Em] hết
Anh cam đành chấp nhận lẻ [Am] loi
Xót đau [D] này để mình anh [Em] thôi.

ĐK:
Tham sang phụ [D] khó sông sâu dễ [G] dò
Lòng [Em] người lấy thước mà [G] đo [Em]
Mai [Am] đây người ta vui trong ngày [Em] cưới
Người [Am] ta ấm êm bên [Em] chồng
Hai họ chúc mừng duyên lứa [B7] đôi.

[Em] Xe hoa ngày [D] cưới đón cô dâu [G] về
Rượu [Em] mừng xin chúc vu [G] quy [Em]
Chú rể giàu [Am] sang mâm [G] quà với hoa tai [Em] vàng
Anh mỉm [B7] cười nuốt lệ biệt [Em] ly.

3. Thôi thế từ đây cách biệt nhau [Em] rồi
Đường dài một mình với tình đơn [Am] côi
Tình kia nay chỉ ngược [Em] lối
Người ta bỏ anh đi [Am] rồi
Bởi chữ [D] nghèo xa rồi tình [Em] tôi.
—————–

If you wanna be master of Sơn Hạ Tình ngược lối guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!