Tình mẹ played in guitar can be one of your loved music. Not only enjoying the music but you can play “Tình mẹ by Nguyễn Nhất Huy” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Tình mẹ guitar chords, you’ve come to the right web site.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Tình mẹ” guitar chords has Slow Ballad rhythm and included in “” album.

Tình mẹ by Nguyễn Nhất Huy Guitar Chords

1. Khẽ ngắt nụ [Gm] hồng cài lên [Cm] mái tóc xanh mẹ yêu
Tóc rối một [D] đời vì năm [Bb] tháng chở che đời [Gm] con
Khi thơ [Cm] ấu con nào đâu có [Eb] biết, mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn [Bb] phiền
Dù bao gió [Cm] mưa, tình mẹ [D] vẫn thiết tha êm [Gm] đềm

2. Mẹ là những tiếng [Gm] hát ấm áp ru [F] con khi đông lạnh [Cm] về
Mẹ là những ánh [F] nắng lấp lánh đưa con đi trên đường [Bb] quê
Để con khôn [Cm] lớn lên dang rộng đôi vai
Rồi đưa chân [Bb] bước đi theo từng đêm [F] vui
Mẹ [Cm] vẫn thứ tha dù [Eb] cho con mang bao nhiêu lầm [D] lỗi

3. Mẹ đã có phút [Gm] dấu nước mắt cho [F] con thơ ngây nụ [Cm] cười
Mẹ đã có những [F] lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ [Bb] say
Ngày con nâng [Cm] đóa hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn [Bb] đứng bên hiên đầy mưa [F] bay
Trên [Cm] mỗi bước đi xin [D] mãi khác ghi tình mẹ bao la biển [Gm] trời
—————–

If you wanna learn Nguyễn Nhất Huy Tình mẹ guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!