Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) in guitar acoustic version can be one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) by Amâ Nhân” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) guitar chords, you have come to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Tình làng gốm (Bhum palei Lan am)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) by Amâ Nhân Guitar Chords

1. Làng gốm quê [Am] tôi những tấm [C] lòng nhân ái chân [Am] thành
Hạnh phúc mang [C] theo mái tranh [Em] nghèo vẫn vui người [C] ơi
[Am] Tình nghĩa bên [Dm] nhau chiếc nồi [Am] nung sớm chiều con [Dm] đây
Những bàn [Am] tay vấp vả đêm ngày nhìn mây [Em] bay theo khói lam [Am] chiều

2. Làng gốm quê [Am] tôi biết bao [C] lần chuyển biến thân [Am] trầm
Từ lúc hoang [C] sơ đến nay [Em] thành hóa nơi dừng [C] chân
[Am] Làm chốn nương [Dm] thân gái cùng [Am] trai giữ gìn làng [Dm] quê
Chữ tình [Am] yêu nhớ mãi câu thề kề vai [Em] nhau sống kiếp cơ [Am] cầu

ĐK: Hỏi ai có [Am] tìm về làng xưa thân thiết biết bao
[C] Đẹp sao nghĩa [Am] tình nỗi niềm [C] riêng ta đã chót [Em] trao
[Am] Đất nung tươi [Dm] màu thấm sau ân tình đôi trai gái [C] chăm
[Em] Nghĩa nhân lâu [Am] dài vẫn thương nhau [C] hoài không hề [Am] phai

——————–

1. Bhum palei lan [Am] am thei thrap gap rai [C] rak dak pa-[Am] dang
Ba tuei haniim [C] phuen sa-ai song a-[Em] dei yak yum jum –[C] pataom
[Am] Drei ngak mbang [Dm] anguei mbek gaok [Am] lan thun bilan pasang [Dm] khik
Apuh drei [Am] pala ta-ngei rabai prang mbak, jieng mbăng [Em] anguei xa-ai song [Am]adei

2. Bhum palei lan [Am] am muk kei drei maong [C] njek pajiak [Am] pajieng
Hadar wek kaok [C] mâti liwik thun [Em] dahluw phun kayuw glai [C] patuw
[Am] Ba abih yawa [Dm] prân ngak jiêng [Am] sang wang paga bingun [Dm] aia
Raok jieng [Am] hamu hu ginup song mada, ba mai [Em] ka mik wa palei [Am] nagar

ĐK: Urang ley [Am] waih mai di bhum palei rai khik rah mai
[C] Hadiip pathang anit [Am] gep, dom baoh panuec [C] ndom puec mayut [Em] mayuw
[Am] Lan am raong [Dm] ba mik wa palei nagar kajap karo swan [C] thap
[Em] Mayah laik angin [Am] rabuk nde halei oh ma [C] da parabha bhar [Am] riya
—————–

If you want to be master of Amâ Nhân Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!