Tình khúc mùa hạ in guitar acoustic version might be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Tình khúc mùa hạ by Phạm Anh Dũng” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Tình khúc mùa hạ guitar chords, you’ve come to the right web site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Tình khúc mùa hạ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình khúc mùa hạ by Phạm Anh Dũng Guitar Chords

Xích lại gần [G] anh hơn, hỡi [Am] em
Em là giọt [D7] sương trên lá [G] xanh
[Em] Nắng sớm mai mùa [Am] hạ [D7] lan [G] tràn [D7]

Anh là người [G] em thương, nhé [Am] em
Em là cơn [D7] gió mát chiều [G] hạ
[A7] Gió cuốn đưa anh [D7] vào yêu [G] đương [G7]

Em là nụ [C] hoa xinh ngát [Cm] hương
Anh tìm em [F] yêu trong nắng [Bm] vàng
[Am] Nắng ru anh vào [Bm] chốn địa [D7] đàng

Em là người [G] anh yêu mãi [Am] thôi
Em là vì [D7] sao sáng trên [G] trời
[Am] Sáng ngát đêm hạ [D7] hồng, em [G] ơi
—————–

If you want to be master of Phạm Anh Dũng Tình khúc mùa hạ guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!