Tình Huế đô played in guitar can be one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Tình Huế đô by Trường Hải” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Tình Huế đô guitar chords, you just visit to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Tình Huế đô” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình Huế đô by Trường Hải Guitar Chords

1. Ngày [D] nào lạc bước lãng [F#m] du
Tới kinh [Bm] kỳ một [G] thời vang bóng [D] xưa [B7]
Cố [Em] đô cảnh đẹp người [A] xinh
[D] Đã mềm [Bm] lòng lữ khách ngàn [A7] phương

Vân [G] Lâu chờ gió chiều [Em] lên [A] xuôi nước dòng [D] Hương
Về Nam [F#m] Giao nghe [B7] khúc đàn Nam [Em] Ai
Còn vương [A] thương đêm bến Ngự trăng [D] soi
[A7] Nhớ đầy [D] vơi.

ĐK: [D] Nhớ chiều Huế [G] đô
Khi nắng phai mờ dòng [F#m] Hương áo bay trên cầu Tràng [Bm] Tiền
[D] Nhớ chiều Huế [Em] đô mắt [A7] em nước hương hồ [D] thu
Nhìn nhau không [A7] nói

2. Khách du ngày [D] nào lạc bước tới [F#m] đây
Nắn cung [Bm] đàn gửi [G] tình trên xứ [D] thơ [B7]
Huế [Em] ơi tâm hồn của [A] tôi
[D] Đã gửi [Bm] vào đất nước thần [A7] kinh

Mai [G] đây dù chốn trời [Em] nao [A] tôi cũng về [D] thăm
Thành phố [F#m] cũ chan [B7] chứa tình muôn [Em] phương
Nhìn mưa [A] bay vương tóc thề thơm [D] duyên
[A7] Nhớ và [D] thương.
—————–

If you want to be master of Trường Hải Tình Huế đô guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!