Tình hờ played in guitar can be one of your liked music. Not only hearing the music but you can play “Tình hờ by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Tình hờ guitar chords, you have come to the perfect web site.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Tình hờ” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Tình hờ by Guitar Chords

1. Lần đầu gặp [Am] em như đã quen từ thuở [C] nào
Để rồi tình [Dm] anh nghe trong [G] lòng bao xuyến [C] xao.
Bồi hồi nhìn [G] nhau trái tim anh như mở [E] ngỏ
Nói không nên lời vì lòng còn bao vấn [E7] vương.

2. Rồi lòng thầm [Am] mơ đôi ta chung bến [C] mộng
Chợt tỉnh cơn [Dm] say thôi tình [G] ơi nay đã [C] vỡ
Người về bên [G] sông anh nghe lòng bao nhớ [E] mong
Em đã theo [E7] chồng lỡ duyên rồi tình bằng [Am] không.

ĐK:
Thôi [C] rồi còn gì nữa mà [Am] mong
Người ra [Dm] đi để lại mối duyên [Am] lòng
Đêm vu [G] quy xin chúc em hạnh [F] phúc
Ấm êm bên [E] chồng trọn đời này bao ước [E7] mong.

Thôi [G] đành gạt lệ buồn tiễn [C] đưa
Tình đơn [E7] phương bao giờ rồi cũng [Am] buồn
Đêm cô [G] đơn đêm về trong lặng [E] lẽ
Đêm nhớ đêm [E7] chờ đêm thầm gọi tên [Am] em.

3. Dòng đời ngược [Am] xuôi theo tháng năm thương [C] chờ
Chuyện tình của [Dm] tôi thôi xa [G] rồi bao lầm [C] lỡ
Kỷ niệm ngày [G] xưa thôi nhắc chi thêm buồn [E7] nhớ.
Ái ân xa rồi khơi nhắc lại mà buồn [Am] thêm.
—————–

If you want to be master of Tình hờ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!