Tình em ngày đó played in guitar may be one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Tình em ngày đó by Chế Thanh” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Tình em ngày đó guitar chords, you already visit to the perfect place.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Tình em ngày đó song.

“Tình em ngày đó” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình em ngày đó by Chế Thanh Guitar Chords

1. Sẽ có một [Em] ngày em trở về như [E7] tình đã hẹn [Am] thề
Nghẹn [B7] ngào đôi chân bước trên đường [D] quê [B7]
Nỗi nhớ bao năm thương tràn trề
Bạn bè xưa vẫn thế niềm [Em] nhớ thương nồng [D] ấm trên lối [G] về. [B7]

2. Nước mắt lần [Em] đầu quen ngày sầu mơ [E7] tình nối nhịp [Am] cầu
Muộn [B7] phiền kia theo gió mây tàn [D] mau [B7]
Thoáng giấc chiêm bao ôi nhiệm màu
Kỷ niệm thời yêu dấu ngọt [Em] đắng bên men [B7] tình nhiều bể [Em] dâu.

ĐK: [G] Ôi dĩ vãng xa [Am] xôi chỉ là giấc mộng [Gm] thôi
Níu kéo trong [B7] đời chờ [Em] thời gian bạc [B7] tóc
Em có [Em] còn thấy nhau ngày [D] vui con [B7] nước đang về [Em] xuôi.

3. Vẫn nhớ nụ [Em] cười em ngày nào như [E7] giọng hát ngọt [Am] ngào
Đường [B7] chiều nghiêng nghiêng nón thương làm [D] sao [B7]
Giữ mãi trong tim đêm ngọc ngà dù tình yêu băng giá
Chợt [Em] nhớ thương ghi [B7] lại thành bài [Em] ca.
—————–

If you want to be master of Chế Thanh Tình em ngày đó guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!