Tình đau giấu kính in ukulele acoustic version may be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Tình đau giấu kính by ” using ukulele too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its ukulele chords.

If you are searching for Tình đau giấu kính ukulele chords, you just come to the right page.

Yeah,Ya, ukulele is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play that song.

“Tình đau giấu kính” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Tình đau giấu kính by ukulele Chords

[Am]có bao điều giấu kính chẳng thể [C]nói nên [Am]lời
[Dm]cứ chôn âm [Am]thầm chẳng thể[G] nào nói ra[C]
để tình ra [Am]đi, chỉ còn cô
[Dm]đơn, ngày dài [G]với nhớ [G]thương
để từng [Am]đêm mưa, một mình [Dm]đơn côi
chỉ còn [G]chúc em bên [Am]người
[Am] [C] [Em] [Am]
ngày [Am]tháng trôi qua mau
còn mình [Dm]ta trong cơn đau
một chiều [Em]xuống không có [G]em
còn mình ta [Am]thôi
còn mình đơn [Dm]côi, còn mây [G]trắng bên lưng [Am]đồi
[Dm] [C] [Em] [Am]
—————–

If you wanna learn Tình đau giấu kính ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of musics, and each of them is easy to master.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this page.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just use search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!