Tình đau giấu kính in guitar acoustic version might be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Tình đau giấu kính by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Tình đau giấu kính guitar chords, you already come to the best web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Tình đau giấu kính” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình đau giấu kính by Guitar Chords

[Am]có bao điều giấu kính chẳng thể [C]nói nên [Am]lời
[Dm]cứ chôn âm [Am]thầm chẳng thể[G] nào nói ra[C]
để tình ra [Am]đi, chỉ còn cô
[Dm]đơn, ngày dài [G]với nhớ [G]thương
để từng [Am]đêm mưa, một mình [Dm]đơn côi
chỉ còn [G]chúc em bên [Am]người
[Am] [C] [Em] [Am]
ngày [Am]tháng trôi qua mau
còn mình [Dm]ta trong cơn đau
một chiều [Em]xuống không có [G]em
còn mình ta [Am]thôi
còn mình đơn [Dm]côi, còn mây [G]trắng bên lưng [Am]đồi
[Dm] [C] [Em] [Am]
—————–

If you want to study Tình đau giấu kính guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!