Tình Đầu played in guitar can be one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Tình Đầu by The Beatles” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Tình Đầu guitar chords, you’ve visit to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Tình Đầu” guitar chords has Boston rhythm and included in “” album.

Tình Đầu by The Beatles Guitar Chords

Tôi vấn nhớ [F]mối tình đầu [C]và cô gái mà [Am]tôi yêu [Dm]
Dù năm tháng [F]có bộn bề [C]tôi vẫn muốn [Am]trở về bên em [Dm]
Cuộc đời [Dm]đầy sóng gió [F]cứ vô t́nh [Am]cuốn tôi đi [Am]
Cứ vô t́nh [Am]chia rẽ tình yêu. [Dm]Rồi đôi lúc [F]khi u buồn [C]
tôi đă gục [C]trong ḷng đời [Am]đầy trái ngang [Dm]
nhưng [Dm]khi tỉnh [C]giấc mơ. [Dm]Tôi lại thấy [C]mình càng [Am]yêu em [Dm]hơn
Mối tình đầu [C]đâu dễ lăng quên [Dm]
T́nh đầu [F]là thế đó [C]cứ mong manh cứ măi đôi đường [Am]
Tình đầu [F]là thế đó [C]cứ hằn sâu măi không bao giờ
Không phai [Am]trong mỗi trái tim.
—————–

If you want to learn The Beatles Tình Đầu guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!