Tình dại khờ in guitar acoustic version may be one of the good music you loved. Not only hearing the song but you can play “Tình dại khờ by Ngọc Sơn (trẻ)” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Tình dại khờ guitar chords, you already come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tình dại khờ song.

“Tình dại khờ” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Tình dại khờ by Ngọc Sơn (trẻ) Guitar Chords

Anh [Am] ơi thức trọn đêm [Dm] này
Mình trông giây [C] phút biệt [G] ly nghẹn [Am] ngào
Nghẹn ngào cho lệ hoen [E7] mi
Cho lòng thêm [Am] khổ khi đã yêu [Dm] rồi
Mai [E7] đây xa cách phương [Am] trời
Tình chia hai [G] lối anh có buồn [C] không.

Yêu [Am] em anh khổ thật [Dm] nhiều
Mà anh không [C] trách rằng [E7] em phụ [Am] tình
Cành [E7] vàng phải tựa lầu [G] son
Còn anh thì [Am] vẫn tay trắng tay [Dm] hoài
Mơ chi [E7] gác tía son [F] vàng
Nên nay anh đứt [E7] ruột nhìn nàng ra [Am] đi.

Đêm [C] nay trăng sắp tàn trên phố [Am] nhỏ
Những kỷ niệm êm đềm
Ngày [G] hai đứa yêu [C] nhau
Anh [Am] xin gửi lại [Dm] em.
Em [G] ơi hai quả tim [C] vàng
Một căn nhà [G] nhỏ chỉ [E7] là hư [Am] vô.
Nên [C] em mới hiểu được rằng
Tình trên nhân [E7] thế [Am] chẳng đẹp như [Dm] thơ
Yêu [G] em anh quá dại [E7] khờ
Trèo cao té nặng ai ngờ đâu [Am] em.
—————–

If you wanna learn Ngọc Sơn (trẻ) Tình dại khờ guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!