Tình ca tri ân played in guitar maybe one of the best music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Tình ca tri ân by Lm. Thái Nguyên” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Tình ca tri ân guitar chords, you’ve visit to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Tình ca tri ân” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình ca tri ân by Lm. Thái Nguyên Guitar Chords

1. [Em] Con hát bài tình ca muôn [G] đời tri ân chúa [Em] cả
[A] Qua bao nỗi gian [Em] nan âm [Am] vang chúa vẫn tuôn [Em] tràn
Đời [D] con như hạt suơng [B7] rơi mây vương tơ [D] trời xa xăm dịu [G] vợi
[Em] Nhưng Chúa đã đổi [A] đời cho con nên [C] lời ngợi ca âm [G] khúc
Nay [Bm] con hát bài tình [D] ca đến muôn [Bm] đời xin tạ ơn [Em] cha [Bm][Em]

2. [Em] Như nắng xuân bừng lên tuơi [G] hồng muôn hoa thắm [Em] nở
[A] Tay Chúa đỡ nâng [Em] con đưa [Am] con tới ánh sáng [Em] ngời
Đời [D] con như hạt mưa [B7] thu giông qua gió [D] nhẹ xa đưa mịt [G] mù
[Em] Nhưng chúa đã vô [A] tình cho con nên [C] bàn tâm giao nghĩa [G] khúc
Nay [Bm] con vẫn lời ngợi [D] ca tiếng cảm [Bm] tạ suốt đời vang [Em] xa

ĐK: Tình thương [Em] chúa vẫn muôn đời bao [D] la
Hồng ân [C] Chúa cả một đời cao [B7] xa
Lòng nhân chúa ôi thiết tha hải [G] hà [Em]
Này đời [Am] con cất lên bài tình ca
Tạ ơn [Em] chúa muôn lời vang [B7] ca
Tình yêu mến không hề phôi [Em] pha

3. [Em] Như sóng lộc triều nguyên vô [G] vàng ơn thiên tuôn [Em] đỗ
[A] Khi trong cõi hư [Em] vô cho [Am] con nên vóc nên [Em] hình
Tình [D] yêu ôi thật cao [B7] siêu thương con Chúa [D] chịu bao nhiêu khổ [G] sầu
[Em] Đời những nỗi cơ [A] cầu yêu thương thắm [C] màu tình ngay ai [G] thấu
Đời [Bm] con dẫu nhiều khổ [D] đau vẫn suốt [Bm] đời với lời tri [Em] ân
—————–

If you wanna study Lm. Thái Nguyên Tình ca tri ân guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!