Tình Ca Tây Nguyên in guitar acoustic version may be one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Tình Ca Tây Nguyên by Hoàng Vân” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Tình Ca Tây Nguyên guitar chords, you’ve come to the right web.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tình Ca Tây Nguyên song.

“Tình Ca Tây Nguyên” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tình Ca Tây Nguyên by Hoàng Vân Guitar Chords

Trời Tây Nguyên [D]xanh
Hồ trong nước [A]xanh
Trường Sơn xa [G]xanh, ngút ngàn cây [D]xanh
Bài ca Tây [A7]Nguyên, em yêu trọn [D]đời
Cầm tay anh [A7]đưa em đi trên đường [D]dài
Ê……….ê…..!
Những con đường đất đỏ lượn vòng trên cao [F#m]nguyên
Những năm dài thương [Em]nhớ
Những giờ phút vinh [D]quang
Yêu em, Anh đã từng xông pha [A7]trong lửa [D]đạn
Yêu anh, Miền đất đỏ cao nguyên [A7]che chở [D]anh
Hạt muối mặn năm [F#m]xưa từng trông chờ đỏ mắt
Anh gùi muối [A]về trong cái chết gần kề
Dòng nước hôm nay màu xanh hằng ngóng [A7]trông
Công [G]trường tấp nập em thấy đông vui quá
[D]Đất chờ nước, nước theo anh [A]về
Đất chờ nước, nước [A7]theo anh [D]về
[F#m]Cho Tây Nguyên thêm xanh
Cho [A7]tình em thêm [D]xanh
[F#m]ChoTây Nguyên thêm xanh
Cho tình [A7]em thêm [D]xanh
—————–

If you want to study Hoàng Vân Tình Ca Tây Nguyên guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!