Tình Ca Người Đi Biển in guitar acoustic version might be one of the good song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Tình Ca Người Đi Biển by Quốc Anh” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Tình Ca Người Đi Biển guitar chords, you’ve come to the perfect site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Tình Ca Người Đi Biển” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tình Ca Người Đi Biển by Quốc Anh Guitar Chords

Chiều nay ra [F]khơi
Thoáng thấy mắt em [Dm7]nhuốm buồn
Đời anh là [F]gió sương [Bb]
Anh đi khắp muôn [C7]phương.
Chờ một người đi [F]xa
Áo trắng bay trong [Dm7]nắng tà
Nhìn theo lệ [Gm]ướt nhoà [C7]
Khóc một người đi [F]xa. [Bb] [F]
Vẫn biết [Dm7]kiếp sống biển khơi là nhớ nhiều
Nhớ phút [Am]quyến luyến trên bến khi chia [F]ly
Sóng xô trong [Dm]lòng đời hải hồ.
Đừng buồn nghe [F]em
Cố nén đau thương [Dm7]ngóng chờ
Trùng dương còn [Gm]sóng gào [C7]
Nhớ còn tình đôi [F]ta.
—————–

If you want to be master of Quốc Anh Tình Ca Người Đi Biển guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!