Tình ca muôn thuở in guitar acoustic version might be one of the perfect music you loved. Not only hearing the song but you can play “Tình ca muôn thuở by Ngọc Linh” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Tình ca muôn thuở guitar chords, you just visit to the best web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Tình ca muôn thuở” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình ca muôn thuở by Ngọc Linh Guitar Chords

1. Giê-[Dm] su người đã đến [Gm] đây đem niềm [A] tin cho muôn người
Giê-[Gm] su người đã đến [F] đây đem tình [Bb] mến rắc gieo mọi [A] nơi
[Dm] Bước chân người duổi [Gm] dong [C] khắp nẻo đường trần [F] gian
Mỗi dấu chân [Bb] đi tựa cánh hoa [A7] nở rự rỡ

Người [Bb] đi trong nắng mùa [Gm] xuân
Người [Am] đi trong gió mùa [Dm] đông
Trong nỗi khốn [Bb] cùng của kiếp người hạn [Dm] hẹp
Trong nỗi đam [Gm] mê của thể xác mong [A] manh
Có một [Dm] lần Người đến [Gm] đây , Người đến [F] đây
Mang lửa [Am] thiêng chiếu soi giòng thế [Dm] gian

ĐK: Ôi Giê-[Bb] su người đã đi [C] qua cuộc [F] đời [A]
Ôi Giê [Gm] su từng bước đơn [F] côi
Trong âm [C] thầm sẽ chia tấm [Bb] bánh cho tha [A] nhân
Ôi Giê-[Bb] su người đã hiến [C] dâng cuộc [F] đời [A]
Ôi Giê-[Gm] su còn đó yêu [Bb] thương
Còn đó khát [A] khao sống cho mọi [Dm] người

2. Ôi Giê-[Dm] su người là chứng [Gm] nhân của tình [A] thương cho cõi đời
Ôi Giê-[Gm] su người là chứng [F] nhân mang tình [Bb] mến đến cho mọi [A] nơi
[Dm] Với tấm lòng rộng [Gm] lớn [C] với mối tình thủy [F] chung
Với nỗi tân [Bb] toan từng bước đăng [A7] trình mở lối

Người [Bb] đi qua những thời [Gm] gian
Người [A] đi qua hết khỗ [Dm] đau
Như thác nước [Bb] nguồn chảy xuôi về biển [Dm] rộng
Người vẫn say [Gm] xưa thập tự vác trên [A] vai
Có một [Dm] lần Người đến [Gm] đây , Người đến [F] đây
Mang lửa [Am] thiêng chiếu soi giòng thế [Dm] gian
—————–

If you want to be master of Ngọc Linh Tình ca muôn thuở guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!