Tình ca giếng nước (Bingun Aia Phun Jrai) played in guitar maybe one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Tình ca giếng nước (Bingun Aia Phun Jrai) by A Mư Nhân” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Tình ca giếng nước (Bingun Aia Phun Jrai) guitar chords, you just come to the best site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Tình ca giếng nước (Bingun Aia Phun Jrai) song.

“Tình ca giếng nước (Bingun Aia Phun Jrai)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tình ca giếng nước (Bingun Aia Phun Jrai) by A Mư Nhân Guitar Chords

1. Bingun ia caik taxa [Am] sa phun Jrai [E7] tapien [Am] kraung
Danưy xơp dauh thei ka tian [G] adei anit [Am] ranơm
Bia harei takai yam nau ngauk jalan [E7] palei
Giddơng pơng sa [G] drei adei maung [Dm] cang thei [Am] mai

Cang xa-ai [Am] mai. Palei adei cang xa-ai [C] waih mai [Am] riwơng
Bblang hu padai [C] shrauh gơm crauh ia mang [E7] mang
Anit [Dm] thei mưlơm harei ke [C] war
Ka tian halang [E7] cang drei ngap sa [Am] jalan

2. Hadar wơk thei [Am] pala sa phun Jrai [E7] tapien ri-[Am] baung
Hadar wơk thei bauh sa [G] bingun caik [Am] ray
Xa-ai mưnhum ia jangaik klaing di ngauk bblang [E7] hamu
Adei ddwa padai [G] waih mai halwei [Dm] Jrai dơng [Am] cang

Dơng cang xa-[Am] ai. Palei adei cang xa-ai [E7] waih mai [Am] riwơng
Bblang hu padai [C] shrauh gơm trauh ia mang [E7] mang
Anit [Dm] thei aw taik di [C] drei
La bingun halwei [E7] phun bhian caik min dalơm [Am] tian

3. Một giếng nước [Am] mát trong bên [E7] một cây [Am] bàng
Một bến hát ái ân cho [G] lòng vấn [Am] vương
Chiều xuống bến (đếm) bước chân ra đồng cuối [E7] thôn
Lặng lẽ đứng [G] ngóng trông em [Dm] chờ đợi [Am] ai

Chờ đợi [Am] anh quê [C] em chờ anh ghé về [Am] thăm
Lúa thơm bát [C] ngát rộn tiếng ca ngoài [E7] đồng
Thương [Dm] ai đi sớm về [C] trưa
Thấy cây bóng [E7] mát mà gió đưa lòng [Am] sầu

4. Còn nhớ mãi [Am] nhớ công ai [E7] trồng cây [Am] bàng
Còn nhớ mãi nhớ công ai [G] đào giếng [Am] xưa
Chàng uống nước giếng trông bên đường cuối [E7] thôn
Nàng cấy lúa [G] đến bên cây [Dm] bàng đợi [Am] ai

Đợi chờ [Am] nhau quê [C] hương nặng ơn nghĩa tình [Am] ta
Nhớ nhau bên [C] giếng nước dòng suối sâu mặn [E7] mà
Thương [Dm] ai trong chiếc áo sờn [C] vai
Bóng cây giếng [E7] nước còn mãi trong lòng [Am] người
—————–

If you wanna study A Mư Nhân Tình ca giếng nước (Bingun Aia Phun Jrai) guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!