Tịnh An quê tôi played in guitar might be one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Tịnh An quê tôi by Kông Tâm” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Tịnh An quê tôi guitar chords, you have come to the best page.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Tịnh An quê tôi” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Tịnh An quê tôi by Kông Tâm Guitar Chords

1. Tịnh An quê [C] tôi bên đồi Thiên [Em] Ấn bên dòng [Dm] Trà giang
Tịnh An quê tôi, [D7] có đồng lúa [G] vàng lòng mẹ bao [F] la
Có đồng bắp [G] xanh, tình cha cao [C] ngời [G][C]

2. Làng quê tôi [C] yêu, đi vào thành [Em] phố con đường [Dm] lượn quanh
Bàn chân bôn ba, [D7] nhớ về cố [G] ngụ, dàn bầu bờ [F] tre
Ai từng đi [G] xa mà không nhớ [C] nhà [G][C]

ĐK: Quê hương [C] ơi, tuổi thơ tôi [Dm] ơi
Ký ức nhớ một [F] thời, tiếng kèm tre Cặn [G] vọt
Đong đưa giữa trưa [Dm] hè
Nghe như tiếng mẹ [G] ru [D7] ru ta lớn [G] khôn

Quê hương [C] ơi, Tịnh An ta [Dm] ơi! Tam Phú tiếng Đông [F] Toàn
Long Bàn khoe mùa [G] hạ, Tân [C] Mỹ nhớ thu [Dm] vàng
Nâng niu cánh đồng [G] quê, Ngọc Thạch đón xuân [C] về [G][C]

3. Tịnh An hôm [C] nay, con đường đổi [Em] mới, mái nhà đổi [Dm] thay
Trẻ thơ tung tăng, [D7] vui đùa đến [G] trường người già hân [F] hoan
Nhà ấm [Dm] no toàn dân vui [C] mừng nào cùng hát [G] lên Tịnh An quê [C] minh
—————–

If you wanna study Kông Tâm Tịnh An quê tôi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!