Tin nhắn của anh in guitar acoustic version maybe one of the perfect music you loved. Not only hearing the music but you can play “Tin nhắn của anh by Minh Nhiên” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Tin nhắn của anh guitar chords, you have come to the best web site.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Tin nhắn của anh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tin nhắn của anh by Minh Nhiên Guitar Chords

[A] Đêm nay đông vui sao chỉ [Bm] anh u sầu
[E] Ngồi một mình chờ tin nhắn [A] em
[F#m] Chỉ cần một dòng tin nhắn [Bm] quên ưu phiền
[E] Chìm vào nồng nàn say giấc mộng.

[A] Em yêu đêm nay đang ở [Bm] đâu vui cười
[E] Dập dìu điệu nhạc bên bóng [A] ai
[F#m] Để ngồi một mình mong nhớ [Bm] em u sầu
[E] Đêm nay sao em không nhắn [A] tin.

ĐK:
Này người yêu, anh [A] xin em luôn mãi [D] mãi bên anh
Xin [E] đừng là lời nói [C#m] gió bay đi
Xin [F#m] đừng hẹn thề dối [Bm] trá yêu anh
Xin [E] đừng một lần tan giấc mộng.

Này người yêu, anh [A] xin em luôn mãi [D] mãi yêu anh
Mãi [E] mãi yêu anh, nhé [C#m] em
Giữ [D] mãi trong tim bao [Bm] nhiêu ước hẹn
Và mãi [E] mãi yêu anh, nhé [A] em.
—————–

If you wanna be master of Minh Nhiên Tin nhắn của anh guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!