Tiết học cuối cùng in guitar acoustic version maybe one of the best music you liked. Not only hearing the song but you can play “Tiết học cuối cùng by Thăng Long” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Tiết học cuối cùng guitar chords, you just come to the perfect page.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Tiết học cuối cùng” guitar chords has Slow Ballad rhythm and included in “” album.

Tiết học cuối cùng by Thăng Long Guitar Chords

Thời [A] gian đừng như [E] gió mải mê [F#m] bay miết tới cuối [D] trời
Để chúng [A] ta nói với [E] nhau lời chia [A] tay
Ngày dần trôi còn bao [E] giây ngày chia [F#m] tay sắp hết [D] rồi
Thấy có [A] ai đứng trên [E] sân nhìn hoa [A] rơi

Ngồi trong lớp biết bao [F#m] điều tựa như [Bm] giấc mơ mới hôm [E] nào
Cả ký [C#m] ức bao năm [F#m] trời dần dần [E] xa
Này [A] tim ơi [E] nghe [A] đồng hồ gõ nhịp [D] lòng
Gói yêu [E] thương vào [A] trong

Mùa hè [A] đến mang theo gió theo mưa (tíc tắc tíc tắc)
Mùa [A] thi ta lo lắng xôn xao (tíc tắc tíc tắc)
Ngày chia tay [E] nghe [A] tim đang gõ nhịp [D] lòng
Nhắc chúng [E] ta đừng [A] quên

Chiều nay, hẹn ai [E] đó ở trong [F#m] sân nơi có đồng [D] hồ
Vẫn ước [A] mong níu giữ [E] lại ngày hôm [A] nay
Này người ta cười xinh [E] ghê, lòng đang [F#m] rất muốn nói [D] gì
Nhớ những [A] khi, ở bên [E] nhau giờ ra [A] chơi

Cần bao phút bao kim [F#m] giờ để thời [Bm] gian quay sẽ trở [E] lại
Để lưu [C#m] hết những kỷ [F#m] niệm ngày hôm [E] nay
Này [A] tim ơi, [E] nghe, [A] đồng hồ gõ nhịp [D] lòng
Giữ cho [E] nhau ngày cuối [A] năm

Ngày tháng cũ có bao [F#m] điều đẹp tựa [Bm] giấc mơ mới hôm [E] nào
Đừng xa [C#m] nhé những yêu [F#m] thương dành cho [E] nhau
Ngồi [A] bên nhau [E] thêm [A] trang lưu bút xanh [D] màu
Lén viết [E] nhanh truyền [A] tay

Chiều nay, ngồi trong [E] lớp, thầy cô [F#m] như khác mọi [D] ngày
Khẽ lắng [A] nghe tiếng kêu [E] đồng hồ [A] kia
Bạn bè ơi, ngồi bên [E] nhau, cười tươi [F#m] lên, xấu bây [D] giờ
Nói với [A] nhau, những ước [E] mơ của ngày [A] mai

Cần bao phút bao kim [F#m] giờ để thời [Bm] gian quay sẽ trở [E] lại
Để lưu [C#m] hết những kỷ [F#m] niệm ngày hôm [E] nay
Này [A] tim ơi, [E] nghe, [A] đồng hồ gõ nhịp [D] lòng
Giữ cho [E] nhau ngày hôm [A] nay

Mùa hè [A] đến mang theo gió theo mưa (tíc tắc tíc tắc)
Mùa [A] thi ta lo lắng xôn xao (tíc tắc tíc tắc)
Ngày chia tay [E] nghe [A] tim đang gõ nhịp [D] lòng
Nhắc chúng [E] ta đừng [A] quên

Thời gian [A] ơi [E] xin [F#m] cho ta một điều [D] ước
Hãy một [E] lần ngừng [A] trôi
—————–

If you want to learn Thăng Long Tiết học cuối cùng guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!