Tiếng ru ngàn đời in ukulele acoustic version can be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Tiếng ru ngàn đời by Huỳnh Anh” using ukulele too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its ukulele chords.

Whether you are searching for Tiếng ru ngàn đời ukulele chords, you have come to the perfect place.

Yups, ukulele is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth ukulele will feel to play Tiếng ru ngàn đời music.

“Tiếng ru ngàn đời” ukulele chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Tiếng ru ngàn đời by Huỳnh Anh ukulele Chords

Lời mẹ ru [Am] con mãi về [Dm] sau còn rung tiếng [Am] người
Một ngày trong [E7] nôi tay mẹ [Am] nâng giấc mơ vào đời
Dạt dào thương [Dm] yêu, chong đèn khuya mẹ thức từng [C] đêm
Xót xa trong [E7] lòng, mai sớm đời con sẽ về [E7] đâu.

Lời mẹ ru [Am] con lên đồi [Dm] xanh ngàn năm vẫn [Am] còn
Tình mẹ thương [E7] con lấy gì [Am] đong mấy sông cho vừa
Biển đời mênh [Dm] mông đôi bàn tay mẹ dắt dìu [C] con
Đến khi bạc [E7] đầu mẹ vẫn là sao sáng trên [Am] cao.

Ôi tiếng [G] ru,
Ôi tiếng [C] ru mãi ngân [F] dài đến trong [Am] lòng
Lời mẹ trong trái [Am] ngọt
[Dm] Đường trần còn lắm khổ [Am] đau
Đắm cuộc người trong vũng [C] tối
Mẹ [G] đã soi con đường [Am] đi.

Từng mùa đông [Am] sang mang lửa [Dm] thiêng sưởi con ấm [Am] lòng
Mẹ là cây [E7] xanh che đời [Am] con những khi hạ về
Tình mẹ thênh [Dm] thang qua ngàn sau còn mãi lời [C] ca
Khắc sâu trong [E7] đời cho tháng ngày con bước chân [Am] qua.
—————–

If you want to study Huỳnh Anh Tiếng ru ngàn đời ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web site.
Wanna play another ukulele chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!