Tiếng hát từ thành phố mang tên Người in guitar acoustic version can be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Tiếng hát từ thành phố mang tên Người guitar chords, you just come to the right place.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Tiếng hát từ thành phố mang tên Người by Guitar Chords

1. Từ thành phố [G7] này Người đã ra [C] đi
[Bm] Bao năm ước [F] mong đón Bác trở [G7] về
[C] Trong chiến dịch [Dm] này Bác đã cùng [G7] về với những đoàn [C] quân
[Am] Bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ [G7] già cầm tay chúng [Dm] con
Bác bắt [F] nhịp bài ca “Kết [G7] đoàn”

ĐK: [C] Thành Phố Hồ Chí [G7] Minh, ngời [Em] ngời rực sáng tương lai
Trong mỗi trái [Am] tim, trong mỗi ước [C] mơ
Trong mỗi cuộc [Dm] đời ta luôn có [G7] Bác
Lời Bác thiết [C] tha dìu dắt chúng [Am] ta
Sáng [Bm] mãi bên [G7] Người, thành [Am] phố Hồ [G7] Chí [C] Minh

2. Vang trên phố [G7] phường tiếng hát yêu [C] thương
[Bm] Say trong ước [F] mơ năm tháng của [G7] Người
[C] Mang bóng hình [Dm] Người ấm áp cuộc [G7] đời góp sức dựng [C] xây
[Am] Non sông ta đàng hoàng đất nước mạnh [G7] giàu thoả lòng Bác [Dm] mong
Nước non [F] này ngàn năm vững [G7] bền
—————–

If you want to learn Tiếng hát từ thành phố mang tên Người guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!