Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên in guitar acoustic version may be one of the best song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên by Trần Ngọc Quang” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên guitar chords, you’ve come to the best web.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên music.

“Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên by Trần Ngọc Quang Guitar Chords

[Bm]Hoàng Liên cao vút
Dòng suối trong [D]xanh chảy quanh ven [Em]rừng
Thảo nguyên bao [F#m]la
Bóng cô gái [G]Mèo thấp [A]thoáng lưng [D]đèo [Bm]
Rộn niềm vui [G]mới [Em]
Bên chàng trai [G]theo nắng chiều về [A]núi
Bước theo tiếng [G]khèn thiết [F#]tha
 
[Bm]Thôn xóm tưng [G]bừng, rộn [D]rã núi [G]rừng
Lời [F#m]ca ngân [G]vang, mừng quê [A]núi được [Bm]mùa
[G]Sông lúa mênh [Bm]mông, nặng [G]trĩu bông [Em]vàng
Xa [D]tắp tới [Em]tận chân [D]trời
[Em]Nhà máy khói [G]toả, trên [F#m]khắp non [Bm]ngàn
Xua [G]tan mây [E]mù trên [F#m]núi
 
Hoàng Liên cao [Bm]vút
Triền núi bao la đỏ thắm sắc [Em]cờ
Vùng cao quê [F#m]ta
Điện về rực [G]sáng trên đỉnh Hoàng [D]Liên
Sáng khắp non [D]ngàn, sáng [A]mãi [F#m]quê [Bm]ta​
—————–

If you wanna learn Trần Ngọc Quang Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!