Tiếng hát chinh nhân in guitar acoustic version might be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Tiếng hát chinh nhân by Mai Châu” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Tiếng hát chinh nhân guitar chords, you’ve visit to the best place.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Tiếng hát chinh nhân” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Tiếng hát chinh nhân by Mai Châu Guitar Chords

Intro: [Am][G][C][E7]

1. Nhớ đêm trăng [Am] nào trước giờ chia tay tôi đàn và anh [C] hát
Giọng [Am] hát của [Dm] anh [G] nghe sao buồn [C] quá tiếng tơ tôi lac [Am] lòng [Dm][Am]
Bài ca anh vừa [F] hát kể chuyện người con [Am] trai thương [F] nếp sống chinh [Am] nhân
Và [Dm] người yêu vừa quen tròn [C] hai mùa trăng sáng ước [E7] mơ ôi thật [Am] nhiều [Dm][Am]

ĐK: [C] Tiếng hát chinh nhân êm đềm [F] quá
[Am] Dạt dào trong [Dm] tim bao thầm [G] kín nhớ xa [C] xôi
[Am] Tiếng hát chinh [Dm] nhân như lời [G] thương
Gom [Dm] bao tình thương [C] nhớ dĩ vãng chưa phai [E7] mờ

Những lúc bên [C] nhau anh thường [F] nói
[Am] Bạn bè giờ [Dm] đây còn hai [G] đứa chúng ta [C] thôi
[Am] Trút hết tâm [Dm] tư nhau trọn [G] đêm
Mai đây sương giăng [E7] đầy anh cất bước lên [Am] đường [Dm][Am]

2. Tiễn anh đi [Am] rồi đến mùa trăng sau tin về nơi trận [C] tuyến
Giọng [Am] hát của [Dm] anh [G] nghe trong mờ [C] ảo tiếng tơ tôi lạc [Am] loài [Dm][Am]
Người ra đi vì [F] nước hiến trọn tuồi hai [Am] mươi cho [F] nếp sống mai [Am] sau
Người [Dm] yêu anh còn đây bài [G] ca anh còn [C] đó tiếng [E7] tơ tôi nhạt [Am] nhòa.
—————–

If you wanna study Mai Châu Tiếng hát chinh nhân guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!