Thuyền xa rời bến in guitar acoustic version can be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Thuyền xa rời bến by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Thuyền xa rời bến guitar chords, you just come to the right site.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Thuyền xa rời bến song.

“Thuyền xa rời bến” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thuyền xa rời bến by Guitar Chords

1. Thuyền xa rời [Gm] bến [Gm] [C]
Thương nhớ em như [F] ngàn sao đêm
Nặng [Am] trĩu tâm [Gm] tư
Anh [C] vẫy tay giã [F] từ. [Bb] [F]
 
2. Còn đây dịu [Gm] êm [Gm] [C]
Ôm gối chăn anh [F] tìm hương em
Người [Am] đã ra [Gm] đi
Nhớ [C] thương dâng [F] đầy. [Bb] [F]
 
ĐK:
Gởi sóng vỗ [Bb] theo mạn thuyền
Nồng ấm bên [F] em [F] [D7]
Gởi gió bay [Gm] trong chiều vàng
Đưa anh đến bên [C] nàng.
 
3. Thuyền xa rời [Gm] bến [Gm] [C]
Bóng dáng em khuất [F] mờ chân mây
Còn [Am] mãi riêng [Gm] ai đợi chờ
Nhớ [C] thương dâng [F] đầy. [Bb] [F]
—————–

If you want to study Thuyền xa rời bến guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!