Thuyền hạnh phúc in guitar acoustic version can be one of the perfect music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Thuyền hạnh phúc by ” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Thuyền hạnh phúc guitar chords, you already come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Thuyền hạnh phúc” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thuyền hạnh phúc by Guitar Chords

1. Thuyền buông [Dm] trôi lênh đênh trên mặt sóng nước [C] xanh
Tìm đâu thấy [Bb] được cố [F] hương xa [A] mờ
Và anh [Dm] đi không bao giờ tìm thấy biển [C] tình
Vì em đã [Bb] mang theo [F] dòng hải [A] hồ

Hạnh phúc [Dm] ơi! Hãy đưa ta về tới [Gm] chốn xa xưa
Và thời [C] gian trôi đi nào ta thấy [F] đâu? [A]
Vì người [Dm] yêu mang cho ta nhiều nỗi [Gm] xót thương đau
Nào ta có [A] thấy em ở phương [Dm] nào?

2. Và gặp [Dm] em trong mơ, tay cầm tay, nắm [C] tay
Mà đôi mắt [Bb] em sáng [F] trong tim [A] này
Thật âu [Dm] yếm khi môi mình gần với [C] nhau
Tình yêu thắm [Bb] nồng khác [F] chi biển [A] rào

Mà giờ [Dm] đây giấc mơ thôi đành tan [Gm] nát chia ly
Vì hình [C] bóng xa xôi nào có thấy [F] đâu [A]
Lòng quặn [Dm] đau anh như con tàu rời [Gm] bến năm xưa
Giờ tình ta [A] đã cách xa muôn [Dm] trùng
—————–

If you want to study Thuyền hạnh phúc guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!