Thuyền bỏ bến xưa played in ukulele may be one of the perfect music you liked. Not only hearing the song but you can play “Thuyền bỏ bến xưa by Diệp Hoài Ngọc” using ukulele too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its ukulele chords.

Whether you are searching for Thuyền bỏ bến xưa ukulele chords, you just come to the perfect web.

Yes, ukulele is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play Thuyền bỏ bến xưa music.

“Thuyền bỏ bến xưa” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Thuyền bỏ bến xưa by Diệp Hoài Ngọc ukulele Chords

1. Nay em ra [Em] đi còn ai mà đón [Am] đợi
Nay em ra đi thuyền bỏ bến sang [B7] sông
Ngọn gió tàn đông cuốn qua tim buốt [Em] lạnh
Để lại nơi [Am] này có kẻ đứng chờ [B7] trông.

2. Đam mê cao [Em] sang hay em vì số [Am] phận
Không nói một lời lặng lẽ bước ra [B7] đi
Quên hết thề xưa những đêm nhìn sao [Em] rụng
Ánh mắt thẹn [Am] thùng em [B7] khẽ nói yêu [Em] anh.

ĐK: Rồi từ [G] đó vì lời yêu em [Em] ngỏ
Anh ôm ấp vào [Am] lòng như lời đính ước trăm [B7] năm
[Em] Nào có ngờ [Am] đâu bến đã xa [G] thuyền
Bèo mây thương [B7] họp trùng phùng họp rồi [Em] tan.

3. Thương cho thân [Em] em đôi vai gầy bé [Am] nhỏ
Bên hiếu bên tình hạnh phúc rất mong [B7] manh
Thương xót đời em bao năm nơi xứ [Em] lạ
Biết trách ai bây [Am] giờ chia [B7] mỗi đứa một [Em] phương.
—————–

If you want to be master of Diệp Hoài Ngọc Thuyền bỏ bến xưa ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this page.
Wanna play another ukulele chords? Easy .. just click search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!